HET HUIS

Het dak van het Huis van Werkvermogen symboliseert het werkvermogen. Dit dak steunt op vier etages met elk een aantal kamers. Is een etage om wat voor reden dan ook aan renovatie toe, dan beïnvloedt dit het werkvermogen.

De onderste drie etages zijn de verantwoordelijkheid van de medewerker. Hier gaat het om zaken die ze zelf op orde moeten houden om hun werk goed te kunnen blijven doen. Ze kunnen hier zelf de regie in voeren en keuzes maken. Denk daarbij aan een goede fysieke en mentale gezondheid, aan het volgen van opleidingen om hun functie te kunnen uitvoeren, maar ook aan houdingsaspecten zoals professionaliteit en respect.

De bovenste etage gaat over het werk zelf. Welke taken moeten worden uitgevoerd en onder welke omstandigheden? Hoe is de werkdruk, de sfeer op de afdeling en is er een goede balans tussen jouw taakeisen en de energiebronnen (bv. waardering in het werk, invloed, samenwerking, ontwikkelingsmogelijkheden).

De uitdaging is om de balans te vinden tussen de drie onderste etages en de bovenste etage. Een goede balans stelt medewerkers in staat om hun werk naar vermogen te doen. De verantwoordelijkheid om de balans te vinden ligt bij de werknemer en werkgever. Werken aan het werkvermogen doe je tenslotte samen!

De trap symboliseert de verbinding met de buitenwereld, zoals familie, vrienden, maatschappij en sociale omgeving.

WERKVERMOGEN

Werkvermogen wordt bepaald door de balans tussen individuele kenmerken (vitaliteit, vaardigheden, drijfveren & energie) en de eisen die aan het werk worden gesteld. Zijn deze goed op elkaar afgestemd, dan spreken we van een goed werkvermogen. Dat evenwicht kan in de loop van de tijd veranderen. Het is dus belangrijk om regelmatig stil te staan bij het werkvermogen.

Ga je regelmatig met tegenzin naar het werk? Vraagt het werk (te) veel? Dan staat het huis niet stabiel.