Het Huis van Werkvermogen is een instrument dat als kapstok kan dienen voor beleid en/of de aanpak van Duurzame Inzetbaarheid.  In onze aanpak zetten we echter het middel niet voorop: we gaan in gesprek, luisteren goed en bekijken wat u als klant nodig heeft en sluiten aan bij uw HR-instrumentarium. Op basis daarvan bepalen we samen de aanpak, waarbij de inzet van het Huis van Werkvermogen uitgangspunt is. Aanvullend kan ingezet worden:  Scrum (zie scrum.frl), Appreciative Inquiry (Waarderend Onderzoeken), digitaal portaal NPDI-TNO, gedragsverandering via Immunity to Change, etc.

Dus wilt u graag een praktische invulling geven aan de thema’s van Duurzame Inzetbaarheid?
 Dan gaan wij graag het gesprek met u aan!

Een greep uit ons aanbod:

 • Voorlichting over Duurzame Inzetbaarheid
 • Workshops
 • Trainingen voor leidinggevenden & medewerkers
 • Inzet van vragenlijsten, ondersteund door digitaal portal van NPDI-TNO
 • Praktisch plan van aanpak ontwikkelen
 • Ondersteunen bij ESF-subsidie-aanvragen
 • Koppeling maken met werktevredenheidsonderzoek
 • Koppeling met verzuimaanpak
 • Begeleiding van een project m.b.v. vernieuwde projectaanpak Scrum
 • Beleidsontwikkeling
 • Coaching: individueel/teams