Het Huis van Werkvermogen is een instrument dat als kapstok kan dienen voor beleid en/of de aanpak van Duurzame Inzetbaarheid.  In onze aanpak zetten we echter het middel niet voorop: we gaan in gesprek, luisteren goed en bekijken wat u als klant nodig heeft en sluiten aan bij uw HR-instrumentarium. Op basis daarvan bepalen we samen de aanpak, waarbij de inzet van het Huis van Werkvermogen uitgangspunt is.

Dus wilt u graag een praktische invulling geven aan de thema’s van Duurzame Inzetbaarheid?
 Dan gaan wij graag het gesprek met u aan!

Een greep uit ons aanbod:

  • Voorlichting over Duurzame Inzetbaarheid
  • Workshops
  • Trainingen voor leidinggevenden & medewerkers
  • Inzet van vragenlijsten, ondersteund door digitaal portal van NPDI-TNO
  • Praktisch plan van aanpak ontwikkelen
  • Ondersteunen bij ESF-subsidie-aanvragen
  • Koppeling maken met werktevredenheidsonderzoek
  • Koppeling met verzuimaanpak
  • Beleidsontwikkeling
  • Coaching: individueel/teams