De Nederlandse bevolking vergrijst én ontgroent; we worden steeds ouder en tegelijkertijd neemt het aantal jongeren af. De beroepsbevolking wordt in omvang kleiner en dus werken we tot op latere leeftijd door. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een goed werkvermogen in goede gezondheid en met plezier kunnen werken en daarna ook meer van hun pensioen kunnen genieten. Dit betekent dat het nog belangrijker wordt om de mensen die werken duurzaam inzetbaar  te houden. 
Of iemand inzetbaar is voor het arbeidsproces wordt bepaald door de optelsom van drie aspecten:

  • Fysieke, mentale, sociale en emotionele energie = vitaliteit
  • Kennis en (reflectie)vaardigheden = talent en ontwikkeling
  • Arbeidsmotivatie = persoonlijke drijfveren

Zorgen dat medewerkers deze aspecten op peil houden en verder ontwikkelen draagt bij aan de wendbaarheid en weerbaarheid in de organisatie en op de arbeidsmarkt.

DUURZAAM INZETBAAR

Duurzame inzetbaarheid is het vitaal, vakkundig, gemotiveerd en in balans zijn van medewerkers om eigen ambities en die van de organisatie waar te kunnen maken (NPDI-TNO). Het is gericht op de kracht van medewerkers: door ze zelf keuzes te laten maken, te laten samenwerken en ze in te zetten op hun talenten, hebben ze plezier in wat ze doen.